Nový univerzitní kampus na Černé louce v Moravské Ostravě

Nový univerzitní kampus na Černé louce v Moravské Ostravě

Hlavní myšlenkou nového City Campusu Ostravské univerzity na Černé louce bylo vybudování plnohodnotného zázemí sportu a behaviorálního zdraví a novou budovu fakulty umění. Zdrojem tepla a chladu v budově je kogenerační jednotka, tepelná čerpadla a plynová kotelna. Zejména kogenerační jednotka umožňuje hospodárný provoz při současné výrobě vlastní elektrické energie a tepla, jejíž hospodárnost by měla být znásobena i energetickým propojením se sousední budovou Fakulty umění. City Campus je umístěn v centru města za divadlem A. Dvořáka na levém břehu řeky Ostravice a rozšiřuje pomyslné hranice města. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 57

Lokalita
k.ú. Moravská Ostrava, prostor za Divadlem Antonína Dvořáka v sousedství areálu Černé louky u Havlíčkova nábřeží, Ostrava
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Robin Humelič (1104018, IP00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Ostrava
Projektant
ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Ing. Pavel Hynčica (1102469, IP00) – hlavní projektant
KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián (1103620, IP00) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
IPS Třinec, a.s., Ing. Robin Humelič (1104018, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
IMOS Brno, a.s., Ing. Jaroslav Brus (1103250, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
IMOS Brno, a.s., Luděk Prusek (1104394, TP00) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Ostravská univerzita
Technický dozor
Jaroslav Fabián (1301667, TP00)
Zahájení projektových prací
srpen 2017
Vydání stavebního povolení
listopad 2018
Počátek výstavby
leden 2020
Dokončení
únor 2023
Cena bez DPH
1 013 923 737 Kč
Ocenění
Stavba roku, Cena Ministerstva pro místní rozvoj, 2023