Náplavka řeky Ohře v Karlových Varech

Náplavka řeky Ohře v Karlových Varech

Stavba je tvořena několika na sebe navazujícími zónami, které jsou řazeny do liniového pojetí území. Jednotlivé zóny definují způsob užívání s ohledem na cílového návštěvníka, a tím i prvky urbanizace zóny (terénní, vodní či materiálové, městský mobiliář). Základním spojovacím prvkem je kromě pěšího a cyklo propojení také propojení zelení s cílem otevřít pohled na řeku, a to včetně pocitu „sáhnutí“ na vodu jako takovou. To, co je nyní ve vztahu k řekám a potokům v okolí zapovězeno. Více informací »

Číslo přihlášky: 58

Lokalita
p.č. 2392 k.ú. Karlovy vary a p.č. 220, 221, 222, 223 k.ú. Tuhnice
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Petr Švorba (0301467, TD02) – hlavní inženýr projektu, oblast Karlovy Vary
Projektant
Ing. Martin Šafařík (0301019, IP00, IS00) – statické řešení, Ing. Zuzana Macešková (02883, A.3) – sadové úpravy
Zhotovitel stavby
VIDEST s.r.o., Karel Bozděch (0301519, TD02, TV02) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Magistrát města Karlovy Vary
Technický dozor
Staving-invest s.r.o., Ing. Jan Chyška (0300442, IP00, TV02)
Zahájení projektových prací
září 2021
Vydání stavebního povolení
červen 2022
Počátek výstavby
červenec 2022
Dokončení
prosinec 2023
Cena bez DPH
37 600 000 Kč
Ocenění
Stavba Karlovarského kraje, 3. místo, Cena primátorky Statutárního města Karlovy Vary, Cena veřejnosti, 2023