Novostavba výrobního areálu Technologická v Olomouci

Novostavba výrobního areálu Technologická v Olomouci

Novostavba areálu na Technologické ulici je součástí jedné z průmyslových zón v Olomouci. Od samého počátku projekčních prací měla být stavba určena pro pronájem, což zásadním způsobem ovlivnilo podobu vnitřního uspořádání celého areálu a návrh interiéru. Areál je energeticky úsporný, proveden v nejvyšší kvalitě a s důrazem na nejen užitnou, ale i estetickou hodnotu. Věříme, že i průmyslové objekty mohou být architektonicky zdařilé a že má smysl vytvářet komfortní pracovní prostředí. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 23

Lokalita
Technologická 1063/11, Olomouc
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Tomek (1201385, IP00) – stavbyvedoucí, oblast Olomouc
Projektant
Ing. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA a.s., Ing. Jiří Kolda (1201386, IP00) – hlavní projektant
Spolupráce
Ing. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA a.s., Ing. arch. Zuzana Pražáková (1202245, IP00) – architekt, stavbyvedoucí
Zhotovitel stavby
Ing. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA a.s., Ing. arch. Zuzana Pražáková (1202245, IP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Ing. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA a.s.
Zahájení projektových prací
leden 2022
Vydání stavebního povolení
říjen 2022
Počátek výstavby
říjen 2022
Dokončení
listopad 2023
Cena bez DPH
60 000 000 Kč