Bytové domy Světlov ve Šternberku

Bytové domy Světlov ve Šternberku

Jedná se o projekt 96 bytů ve čtyřech domech nedaleko centra města Šternberk s výhledem na Hrad Šternberk. Jedná se o největší bytový projekt od roku 1989 ve Šternberku. Tři identické bytové domy mají po 23 bytech různých kategorií od 2+kk po 4+kk. Více informací »

Číslo přihlášky: 22

Lokalita
Světlov 2777/29, Šternberk
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Jiří Hyka, dipl.tech. (0008160, TP00) – manažer projektu, oblast Olomouc
Projektant
Ing. arch. Martin Žižka (03151, A.1) – hlavní projektant
FFArchitekti s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Frey (03032, A.0) – architektonický návrh, hlavní projektant
Zhotovitel stavby
Dason s.r.o., Ing. Kateřina Hyka – projektový manažer
Dason s.r.o., Jiří Hyka, dipl.tech. (0008160, TP00) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Dason s.r.o.
Technický dozor
Dason s.r.o., Jiří Hyka, dipl.tech. (0008160, TP00)
Zahájení projektových prací
březen 2017
Vydání stavebního povolení
září 2017
Počátek výstavby
říjen 2017
Dokončení
srpen 2022
Cena bez DPH
150 000 000 Kč