Kamenka u Babi v Hazlově

Kamenka u Babi v Hazlově

Jedná se o přestavbu bývalého hospodářského objektu na penzion. Zachoval se kamenný konstrukční systém, který se doplnil o vnitřní izolaci z multiporu. Kromě zachování původní stavby došlo k doplnění moderních prvků (skleněná přístavba). Ve společenské místnosti došlo k odstranění klenby čímž došlo k otevření a prosvětlení prostoru. Dále došlo k rozsáhlým změnám vnitřních dispozic objektu.

Číslo přihlášky: 52

Lokalita
Lipná u hazlova 34, Hazlov
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Noshdar Muhamed (0402603, TP00) – stavbyvedoucí, oblast Ústí nad Labem
Projektant
Jsme k světu s.r.o., Ing. arch. Jakub Mareš (04259, A.1) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
Konstruo projects s.r.o., Noshdar Muhamed (0402603, TP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Petr Makovec
Technický dozor
Jiří Benčík (0300745, TP00)
Zahájení projektových prací
duben 2017
Vydání stavebního povolení
duben 2018
Počátek výstavby
srpen 2020
Dokončení
říjen 2021