Červená kolonie – přestavba dělnických domků v Novém Bohumíně

Červená kolonie – přestavba dělnických domků v Novém Bohumíně

Předmětem stavby jsou bytové domy vyzděné z typicky červených lícových cihel, přičemž vzhled bytových domů se z exteriéru v co nejvyšší možné míře zachoval (historický vzhled). Téměř 120 let staré červené domky bývalé dělnické kolonie (kdy se město rozhodovalo, zda je zbourat nebo kompletně rekonstruovat pro nájemní bydlení) se po rekonstrukci proměnily v atraktivní lokalitu pro bydlení. Více informací »

Číslo přihlášky: 69

Lokalita
Okružní 380, 381, 382 a 383, Nový Bohumín
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Ing. Jaromír Planka (1103088, TP00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Ostrava
Projektant
H&B Real, a.s., Ing. arch. Miroslav Moll (02835, A.0) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
MORYS s. r. o., Ing. Jaromír Planka (1103088, TP00) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Město Bohumín
Technický dozor
Ing. Luděk Kelecsény (1004486, IP00)
Zahájení projektových prací
prosinec 2018
Vydání stavebního povolení
srpen 2020
Počátek výstavby
únor 2021
Dokončení
březen 2023
Cena bez DPH
72 958 958 Kč
Ocenění
Komunální projekt roku, Zvláštní cena hodnotitelské komise, 2023