Bytový dům My Mozart v Praze na Smíchově

Bytový dům My Mozart v Praze na Smíchově

Jde o bytový dům v přízemí s prostorem pro komerci, na rušné křižovatce v Praze 5 (Plzeňská / Mozartova). Dům byl původně projektován jako hotel, ale v době covidové epidemie se změnilo zadání a bylo nutno změnit projekt na bytovou rezidenci. U objektu byly řešeny vibroizolace spodní stavby z důvodu blízkosti tramvaje. Více informací »

Číslo přihlášky: 65

Lokalita
křižovatka ulic Mozartova, Plzeňská; Plzeňská 21/3384, Praha 5
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Ing. Tomáš Volný (0011594, IP00) – manažer projektu, oblast Praha
Projektant
IP Polná s. r. o., Ing. Tomáš Volný (0011594, IP00) – hlavní inženýr projektu
IP Polná s. r. o., Ing. Monika Melichárková (0015040, IP00) – hlavní projektant – stavební řešení
IP Polná s. r. o., Ing. Martin Doležal (1400579, IP00) – stavební řešení, penb
Optimal Engineering spol. s r.o., Ing. Pavel Hosenseidl (0007889, IE01) – HIP části TZB
Spolupráce
A.LT ARCHITEKTI v. o. s., Ing. arch. Peter Lacko – architektonický návrh
A.LT ARCHITEKTI v. o. s., Ing. arch. Filip Tittelbach – architektonický návrh
A.LT ARCHITEKTI v. o. s., MgA. Ing. Adam Kekula – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
GEOSAN GROUP a.s., Ing. Miroslav Vlk – projektový manažer
Stavebník
IP Polná, Tyršova 405, 588 13 Polná
Technický dozor
IP Polná, s. r. o., Matěj Čepelák
IP Polná s. r. o., Martin Sovka
Zahájení projektových prací
září 2018
Vydání stavebního povolení
prosinec 2019 – hotel, červen 2021 – bytový dům
Počátek výstavby
duben 2020
Dokončení
červenec 2023
Cena bez DPH
305 000 000 Kč