Parkovací a přestupní terminál v Opavě

Parkovací a přestupní terminál v Opavě

Předmětem stavby „Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní“ je nový třípodlažní parkovací dům vč. dvou pozemních parkovišť a dále úprava uličního prostoru v ulici Skladištní v Opavě zahrnující zejména novy návrh komunikace, chodníků a přechodů pro chodce, vydláždění stávajících sjezdů a zpevněných ploch, určených pro zásobování nádražní budovy a ploch, určených pro podélná parkovací stání. Parkování je uvažováno pro 215 osobních vozidel se všemi druhy paliv (spalovací, CNG, LPG), pro motocykly i jízdních kola. V parkovacím domě jsou rovněž nabíjecí stanice pro elektromobily. Více informací »

Číslo přihlášky: 66

Lokalita
Skladištní 3057/2, Opava – Předměstí
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Iveta Dřevjaná (1102355, ID00) – hlavní inženýr projektu, oblast Ostrava
Projektant
PPS Kania, s.r.o., Ing. Jan Kania (1100617, IP00) – architektonicko-stavební řešení
Zhotovitel stavby
Sdružení HTCZ + MO pro realizaci „Přestupního terminálu Skladištní“ (Sdružení firem HOCHTIEF CZ a. s. a MORYS s.r.o., Ing. Radim Schreiber – stavbyvedoucí
Sdružení HTCZ + MO pro realizaci „Přestupního terminálu Skladištní“ (Sdružení firem HOCHTIEF CZ a. s. a MORYS s.r.o.), Ing. Tomáš Klimek (1103504, IP00) – vedoucí projektu
Stavebník
Statutární město Opava
Technický dozor
JS Property, s.r.o., Zbyněk Novák (1103831, TP00)
Zahájení projektových prací
červen 2017
Vydání stavebního povolení
září 2019
Počátek výstavby
únor 2021
Dokončení
květen 2022
Cena bez DPH
168 900 000 Kč
Ocenění
Stavba Moravskoslezského kraje, Stavby občanské vybavenosti NOVOSTAVBY, 2022