Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

Biocentrum Veklice o výměře 9,81 ha vzniklo na orné půdě, na pravém břehu říčky Blaty mezi Senicí na Hané a Seničkou. Biocentrum se nachází v zemědělské krajině intenzivně obhospodařované, s naprostým nedostatkem krajinné zeleně a vodních a mokřadních ploch. Hlavním cílem bylo vytvořit mokřadní biotop a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Blata. Vodní dílo dále zadržuje vodu v krajině a slouží jako zdroj vody při případném hašení požárů. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 26

Lokalita
Senice na Hané; p.č. 1350, 1351, 1352
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Hynek Hradský (1201457, TV03) – hlavní projektant, oblast Olomouc
Projektant
Ing. Hynek Hradský (1201457, TV03) – hlavní projektant, Ing. Petr Ondruška (02948, A.3.1) – vegetační úpravy, založení LBC
Zhotovitel stavby
SPH stavby s.r.o., Ing. Michal Macháček (1007030, TD02) – stavbyvedoucí
Stavebník
ČR – Státní pozemkový úřad
Technický dozor
Miroslav Tandler (1200052, SD02), Ing. Pavel Hrabina (1201141, IV00)
Zahájení projektových prací
únor 2014
Vydání stavebního povolení
říjen 2018
Počátek výstavby
srpen 2020
Dokončení
březen 2022
Cena bez DPH
28 000 000 Kč
Ocenění
Stavba roku Olomouckého kraje, Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, Cena hejtmana Olomouckého kraje, 2022