Autonomní robotický stavební systém DEKMATIC

Autonomní robotický stavební systém DEKMATIC

Jedná se o experimentální výstavbu svislých konstrukcí hrubé stavby automaticky pomocí průmyslového robota. Konstrukce stěn v měřítku 1:1 byly provedené in situ 2 technologiemi: robotickým zděním a 3D tiskem při pouhé výměně koncového zařízení na robotovi. Program pro robota v obou případech z 3D CAD modelu stavby automaticky vytváří speciálně vyvinutý konvertor, který je také schopen simulovat celý proces a poskytnout tak předem přesná data o rychlosti a spotřebě surovin.

Číslo přihlášky: 25

Lokalita
Hlavní 286, Dřísy
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Matička (0015390, IP00) – manažer projektu, oblast Praha
Projektant
DEK, a.s., Ing. Pavel Šafrata – hlavní projektant
ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra technologie staveb, Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D. – hlavní programátor
ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra Technologie staveb, Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. – manažer projektu spoluřešitele
Spolupráce
DEK, a.s., Ing. Luboš Káně, Ph.D. (0008506, IP00) – mentor
ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra Technologie staveb, doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. (0007870, IP00, IZ00) – mentor spoluřešitele
Zhotovitel stavby
DEK, a.s., Ing. Jan Matička (0015390, IP00) – projektový manažer
DEK, a.s., Ing. Pavel Šafrata – stavbyvedoucí
ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra technologie staveb, Ing. Vjačeslav Usmanov – hlavní programátor
ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra Technologie staveb, Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. – projektový manažer spoluřešitele
Stavebník
DEK, a.s.
Zahájení projektových prací
březen 2021
Počátek výstavby
září 2021
Dokončení
září 2021
Cena bez DPH
500 000 Kč
Ocenění
Cena TA ČR, kategorie Business – Autonomní robotický stavební systém, 2023