Nový pavilon P Fakultní nemocnice Olomouc

Nový pavilon P Fakultní nemocnice Olomouc

Cena veřejnosti

Nový pavilon P Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) je již druhou pasivní stavbou v jejím areálu a další tři se připravují. Byl postaven za pouhých 16 měsíců, respektive 3 roky od zahájení projektování. Jedinečnost projektu tkví mimo jiné v řešení logistiky pohybu pacientů od jejich vstupu do ambulance až po léčbu. Nová budova se napojuje na stávající pavilon. Má čtyři nadzemní a jedno ustupující technické podlaží na střeše. Přízemí je průjezdné, takže netvoří bariéru. Je zde parkoviště a hlavní vstup. Stavebník požadoval, aby jednotlivé výšky podlaží původní i nové budovy na sebe navazovaly.

Na otázky odpovídá

Ing. Michal Surka

Ing. Michal Surka

hlavní inženýr projektu

Máte za sebou již 10 projektů a 3 realizace zdravotnických zařízeni. Co bylo nejtěžší a co naopak nejlepší na realizaci této nemocnice?

Nejtěžší bylo vyrovnat se s napojením na sousední budovu a její nízkou konstrukční výšku. V moderních zdravotnických stavbách je množství různých technologií, které jsou vedeny nad podhledem a bylo náročné vše zkoordinovat do malého prostoru nad podhledy. A nejlepší bylo, když stavební firmě na závěr stavby vyšel tzv. blower-door test, test k ověření vzduchotěsnosti budovy, který byl jednou z podmínek získání dotace. Nikdo přitom neměl zkušenost s testováním tak velké budovy.

Jak jste přesvědčili zadavatele, aby souhlasil s projektem první pasivní nemocniční budovy?

Tak těžké to nebylo. Vedení FNOL je velmi pokrokové a většinou naše nápady na modernizaci jejich standardů schvalují. Navíc jsme provedli za pomoci rozpočtáře propočet nákladů, které se přímo týkají vyšších parametrů na obálku budovy a regulaci technologií. Navýšení bylo v řádu cca 5 % celkových nákladů. U dalších projektů ve FNOL již byl tento standard brán jako samozřejmost.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 16

Lokalita
Ambulance a stacionář Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Michal Surka (1006880, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Brno
Projektant
Adam Rujbr Architects s.r.o., Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. Michal Surka (1006880, IP00) – hlavní inženýr projektu
Zhotovitel stavby
OHLA ŽS, a.s., Petr Hofman (1201681, TP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Fakultní nemocnice Olomouc
Technický dozor
Fakultní nemocnice Olomouc, Ing. František Valíček (1202217, TP00)
Zahájení projektových prací
červen 2017
Vydání stavebního povolení
únor 2018
Počátek výstavby
březen 2019
Dokončení
červen 2020
Cena bez DPH
140 000 000 Kč
Ocenění
Stavba roku Olomouckého kraje, 2020
Fotografie
Kamil Saliba