Rekonstrukce bývalé zámecké lékárny v Třeboni

Rekonstrukce bývalé zámecké lékárny v Třeboni

Finalista

Stavba je součástí areálu státního zámku Třeboň a celý komplex je národní kulturní památkou. Právě z uvedeného titulu bylo poměrně komplikované a složité najít technická řešení tak, aby realizované stavební zásahy byly v souladu s podmínkami památkové ochrany a péče a zároveň byly adekvádní době rekonstrukce, ve které vznikla.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 46

Lokalita
Březanova 118, Třeboň
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Josef Kregl (0101416, PS) – hlavní projektant, oblast České Budějovice
Projektant
Ing. Josef Kregl
Zhotovitel stavby
Auböck s.r.o.
Stavebník
Zámecká lékárna a.s.
Zahájení projektových prací
2018/2019
Vydání stavebního povolení
2018
Dokončení
2022
Cena bez DPH
150 000 000 Kč
Ocenění
Památka roku, dvě ocenění, 2021