Rekonstrukce Masarykova nádraží Praha

Rekonstrukce Masarykova nádraží Praha

Finalista

Nově navržené stavební úpravy zahrnovaly vybourání příček, odstranění dodatečných nenosných vestaveb a obnovení původní dispozice tak, aby splňovala požadavky stavebníka k využití objektu pro kancelářské provozy a zřízení nocleháren pro vlakové čety v podkroví budovy. Veškeré původní vodorovné stropní i svislé nosné konstrukce včetně zastřešení byly v rámci stavebních úprav odborně sanovány nebo nahrazeny konstrukcemi novými. Součástí stavebních úprav objektu byla instalace výtahu za účelem zvýšení užitných vlastností budovy.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 69

Lokalita
Masarykovo nádraží Praha – objekt B, Havlíčkova 1014, katastrální území Nové Město
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Čeněk Kadlec (0004137, PS) – technický dozor stavebníka, oblast Praha
Projektant
TaK Architects s.r.o., Ing. arch. Marek Tichý
Zhotovitel stavby
Nostica a.s., František Hruboň (1302066) – stavbyvedoucí
Stavebník
České dráhy, a.s.
Technický dozor
Ing. Čeněk Kadlec (0004137)
Zahájení projektových prací
2018
Vydání stavebního povolení
23. října 2019
Dokončení
28. listopadu 2022
Cena bez DPH
153 813 421 Kč