Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic, Ostrava

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic, Ostrava

Finalista

„Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ je pro Ostravu klíčový projekt z důvodu dalšího rozšiřování kanalizační sítě v rámci svých částí. Splaškové vody jsou nyní odváděny do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v řekách Lučina a Ostravice. Velká část stoky (900 m z celkových 6 800 m) byla vybudována činností prováděnou hornickým způsobem. Byla zde provedena ražba nemechanizovaným štítem v délce 54 m, kdy byl vyražen úsek v kruhovém profilu, do něhož bylo zataženo sklolaminátové potrubí o dimenzi. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 23

Lokalita
Slezská Ostrava, Ostrava Radvanice
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Petr Szotkowski (1103194, VS, GE) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Ostrava
Projektant
KONEKO spol. s r.o., Ing. Sergej Gorbunov
Geoengineering spol. s r.o., Ing. Vladislav Kubalák
Zhotovitel stavby
HOCHTIEF CZ a. s., Ing. Petr Szotkowski (1103194, VS, GE) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Česká republika – Ministerstvo financí a Statutární město Ostrava
Technický dozor
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ing. Jiří Čelinský (1101632)
After mining, a.s., Ing. Karel Franczyk Ph.D. (1102735)
Zahájení projektových prací
1994
Vydání stavebního povolení
29. března 2006
Dokončení
16. července 2021
Ocenění
Stavba Moravskoslezského kraje, Zvláštní ocenění SPS, 2021