Konverze bývalých jatek na galerii Plato Ostrava

Konverze bývalých jatek na galerii Plato Ostrava

Čestné uznání

Stará ostravská jatka se v září 2022 proměnila v moderní výstavní prostor. Za první rok se stala nejnavštěvovanější mimopražskou galerií současného umění v ČR, kterou si prohlédlo už téměř 35 tisíc osob. Původní cihelné fasády kontrastují s bílými konstrukcemi nástaveb a šedými plochami pohledového betonu nových nosných konstrukcí. Unikátní jsou mohutné otočné stěny, které propojují vnitřní část galerie s venkovním prostorem. Na záchraně této historicky cenné budovy se významně podílela ostravská kancelář MS-projekce s.r.o., která měla na starosti prováděcí projekt stavby. Více informací »

Hodnocení poroty

Porota ocenila přístup projektového řešení na záchranu cenného památkově chráněného objektu zchátralých historických jatek v centru města s unikátním systémem mohutných otočných stěn propojujících interiérové výstavní prostory s exteriérem.

Na otázky odpovídá

Ing. Jaroslav Habrnal

Ing. Jaroslav Habrnal

vedoucí projektant a statik

MS-projekce s.r.o.

V čem byla konverze ostravských jatek náročná?

Architekti navrhli velmi smělé konstrukční zásahy do budovy. Požadovali značně volné rozpony výhodné pro výstavní sály. Zcela mimořádným zásahem bylo zřízení obrovských otočných betonových vrat v nosných stěnách historické stavby. Vrata otevírá motor umístěný v nově zřízeném podzemním bunkru. Toto řešení je evropským unikátem. Do již tak chatrné historické stavby byly vneseny obrovské působící síly, které by nevydržela. Proto bylo nutné provést detailní statický výpočet a zesílit kritická místa stavby pomocnou ocelovou konstrukcí a doplnit založení na mikropilotách, protože podloží je zde velmi nekvalitní. Stavba se nachází v blízkosti bývalé městské stoky s kontaminovaným okolím.

Jak jste si poradili s požadavkem na „pohyblivou architekturu“ podle evropsky proslulého autora návrhu Roberta Konieczného?

Realizace jeho smělých záměrů byla velkou výzvou i pro zkušeného statika. Aby se pohybovaly velké části stavby, je u běžných staveb naprosto nezvyklé. Většinou si všichni přejeme, aby stavba pevně stála. Robert Konieczny je ale skvělý odborník na vizuální návrh budovy, který důsledně řeší detaily jejího provedení.

Velkým problémem bylo hlavně to, že architekti obecně, a ti polští zejména, pracují na projektu až na poslední chvíli a jsou ochotni udělat v něm zcela zásadní změny těsně před jeho dokončením. Tím se do složité vazby jednotlivých profesí zapojených do projektu vnesl chaos, s nímž se během realizace obtížně pracuje. Jenom díky dobré souhře a operativnosti celého projektového a realizačního týmu se povedlo stavbu zvládnout.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 65

Lokalita
Porážkova 3395/26, Moravská Ostrava
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jaroslav Habrnal (1100365, IP00, IS00) – vedoucí projektant a statik, oblast Ostrava
Projektant
MS-projekce s.r.o., Ing. Jaroslav Habrnal (1100365, IP00, IS00) – HIP, statika, Ing. Petr Hanko – stavební část, koordinace, Pavel Šlancar – stavební část, detaily, Martina Volná – statika, MKP modelování
KWK Promes, Arch. Robert Konieczny – autor návrhu
Zhotovitel stavby
Zlínstav a.s., Martin Kraina (1103156, TP00) – hlavní stavbyvedoucí, Jiří Lovas – stavbyvedoucí
Stavebník
Statutární město Ostrava
Technický dozor
Jiří Körbel
Zahájení projektových prací
leden 2018
Vydání stavebního povolení
srpen 2019
Počátek výstavby
duben 2020
Dokončení
květen 2022
Cena bez DPH
265 000 000 Kč
Fotografie
© PLATO Ostrava – autor Martin Polák