Domov pro seniory s komplexními službami v Opočnu – přestavba nemocniční budovy

Domov pro seniory s komplexními službami v Opočnu – přestavba nemocniční budovy

Finalista

Před stavební úpravou sloužila budova jako porodnice a chirurgické oddělení. Rozsáhlou rekonstrukcí došlo ke změně účelu užívání. Z nemocnice se stal domov pro seniory s komplexními pobytovými službami včetně trvalé lékařské péče. Byla zcela odstraněna původní valbová střecha a současně provedena nástavba třetího nadzemního podlaží se železobetonovým zastropením formou ploché střechy. Byly instalovány moderní technologie splňující současné přísné nároky na provoz a zabezpečení budov. Více informací »

Číslo přihlášky: 02

Lokalita
Nádražní 431, Opočno
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Pavel Valc (0600088, PS) – stavbyvedoucí, oblast Hradec Králové
Projektant
Projecticon s.r.o.
Zhotovitel stavby
VALC, s.r.o, Ing. Pavel Valc (0600088, PS) – stavbyvedoucí, Lukáš Plevka (0602891), Ing. Tomáš Valc (0602890)
Stavebník
Královéhradecký kraj
Technický dozor
Jan Čejchan (0602014)
Zahájení projektových prací
2019
Vydání stavebního povolení
24. srpna 2020
Dokončení
25. dubna 2022
Cena bez DPH
90 668 000 Kč
Ocenění
Stavba roku Královéhradeckého kraje, 2022