Sportovní areál v Ostravě Porubě

Sportovní areál v Ostravě Porubě

Kompletní rekonstrukce Sportovního areálu Poruba v sobě spojuje splnění technických požadavků na výstavbu moderních sportovišť s historií této lokality. Areál byl původně vybudován v letech 1967–1968. Až do roku 2007 se jednalo o atletické centrum Poruby a v roce 2007 se stal porubský stadion oficiálním tréninkovým stadionem Mistrovství světa v atletice kategorie U18. Od roku 2007 areál chátral až do roku 2021, kdy byly započaty stavební práce. Rekonstrukce proběhla v plném rozsahu a areál slouží jako tréninkové zázemí nejen atletickým a fotbalovým oddílům na území Poruby, ale také veřejnosti a v neposlední řadě i žákům školských zařízení v jeho bezprostřední blízkosti. Více informací »

Číslo přihlášky: 41

Lokalita
Skautská 11/6093, Ostrava – Poruba
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Cieslar (1103987, IP00) – manažer projektu, oblast Ostrava
Projektant
Chválek ateliér s.r.o., Ing. arch. Tomáš Janča (01544, A.0) – architektonický návrh
Chválek ateliér s.r.o., Ing. arch. Martin Chválek, MBA (01081, A.0) – architektonický návrh
Chválek ateliér s.r.o., Ing. arch. Ondřej Stuchlý (05026, A.1) – architektonický návrh
Chválek ateliér s.r.o., Radim Kubina – projektant
Zhotovitel stavby
Deals Management a.s., Josef Kovář – hlavní stavbyvedoucí
STASEKO PLUS s.r.o., Ing. Robert Kotásek (1103449, IP00) – autorizovaný zástupce firmy, Ing. Martin Záloha (1103322, IP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Technický dozor
JS Property, a.s., Zbyněk Novák (1103831, TP00)
BESKYDGROUP, s.r.o., Miroslav Slezák (1101923, TP00)JS Property, a.s., Zbyněk Novák (1103831, TP00)
Zahájení projektových prací
červenec 2016
Vydání stavebního povolení
listopad 2018
Počátek výstavby
červen 2021
Dokončení
srpen 2023
Cena bez DPH
225 500 000 Kč