Revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech

Revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech

Moderní revitalizace národní kulturní památky. Dlouhodobě zanedbaný unikátní historický objekt byl obnoven a vloženy byly moderní konstrukce a technologie, které tvoří budovu 21 století. Nedílnou součástí obnovy byly také rozsáhlé restaurátorské práce. Budova byla zprovozněna jako multifunkční veřejná budova. Vzhledem ke své složitosti a měnícím se požadavkům byl projekt s řadou změn řešen od roku 2009 až do roku 2021, kdy byla do atria budovy doplněna unikátní vestavba. Více informací »

Číslo přihlášky: 35

Lokalita
Mariánskolázeňská 306/2, Karlova Vary
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Strnad (0012831, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
INTAR a.s., Ing. arch. Pavel Šlejhar (02548, A.0) – hlavní architekt projektu
INTAR a.s., Ing. Martin Strnad (0012831, IP00) – hlavní inženýr projektu
Petr Hájek architekti s.r.o., prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek (03658, A.1) – architekt vestavby do atria
Zhotovitel stavby
GEOSAN GROUP a.s., Ing. Josef Noha (1002265, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
Metrostav a.s., Ing. Ludvík Kucharič (0301535, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Karlovarský kraj
Technický dozor
Investon, s.r.o., Ing. Vladimír KáděInveston, s.r.o., Ing. Miroslav Kasika (0300709, IP00)
Zahájení projektových prací
březen 2009
Vydání stavebního povolení
listopad 2010
Počátek výstavby
prosinec 2019
Dokončení
květen 2023
Cena bez DPH
900 000 000 Kč
Ocenění
Projekt Karlovarského kraje, 2011