Přestavba historického mlýna na rodinný dům v Táboře

Přestavba historického mlýna na rodinný dům v Táboře

Jedná se o kompletní rekonstrukci historického mlýna na Tismenickém potoce, který patřil k nejstarším na Táborsku. Poslední zásadní rekonstrukce a nástavba byla zkolaudována roku 1886 a od té doby objekt postupně chátral. Vrchol chátrání nastal v 90. letech 20. století. Nový projekt revitalizace vycházel z původních plánů, navracel původní prvky z konce 19. století, jako jsou okna, členění fasády, střecha a v maximální míře se snažil zachovat původní konstrukce, což se povedlo u velké části svislých konstrukcí a také dřevěných trámových stropů.

Číslo přihlášky: 70

Lokalita
ul. Jordánská 377/19, Tábor
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Mgr. Lubomír Smažík (0101282, TP00) – technický dozor stavebníka, oblast České Budějovice
Projektant
TA3 Projekt s.r.o., Ing. Pavel Primas (0101988, IP00) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
SF Stavební s.r.o., Bc. Jaroslav Dvořák – stavbyvedoucí
Stavebník
Jordánská 19 s.r.o.
Zahájení projektových prací
prosinec 2018
Vydání stavebního povolení
srpen 2020
Počátek výstavby
srpen 2020
Dokončení
duben 2022
Cena bez DPH
24 990 000 Kč