Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, Praha

Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, Praha

Nová administrativní budova ústavu fyziky plazmatu se speciální ocelovou roštovou konstrukcí nízkého profilu nad konferenčním sálem a propojovací lávkou do části s experimentem tokamak pro výzkum termojaderné syntézy.

Číslo přihlášky: 33

Lokalita
U Slovanky 3, Praha 8
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Václav Krejčí (0002723, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
DES Praha s.r.o., Ing. Václav Krejčí (0002723, IP00) – architektonický návrh, hlavní projektant
Spolupráce
DES Praha s.r.o., Ing. Libor Voborský (0011933, IS00) – konstrukční řešení včetně návrhu založení, Ing. Radoslav Kosil (0008886, IH00) – požárně-bezpečnostní řešení
DES Praha s.r.o., Ing. Veronika Machová – stavební část
Zhotovitel stavby
IMOS Brno a.s., Ing. Miloslav Čerstvý (0012693, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
IMOS Brno a.s., Ing. Martin Mlčoch (1006140, IP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Technický dozor
FANSTAV a.s., Ing. Martin Šafránek (0001252, IP00)FANSTAV a.s., Ing. Jaroslav Kubát (0000619, IP00)
Zahájení projektových prací
září 2017
Vydání stavebního povolení
říjen 2019
Počátek výstavby
duben 2020
Dokončení
říjen 2021
Cena bez DPH
147 000 000 Kč