Návštěvnické středisko Dům přírody Národní přírodní památky Hodonínské Dúbravy

Návštěvnické středisko Dům přírody Národní přírodní památky Hodonínské Dúbravy

Předmětem zakázky byla rekonstrukce resp. adaptace původní budovy mateřské školy včetně provedení nové nástavby nad stávajícím objektem a to vše za účelem provozování centra ekologické výchovy Dúbrava. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 32

Lokalita
Lipová alej 3532/19, Hodonín
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Helešic (1004728, IP00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Brno
Projektant
Ing. arch. Tomáš Havlíček (02538, A.0) – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
OHLA ŽS, a.s., Ing. Jan Helešic (1004728, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Město Hodonín
Technický dozor
Prost Hodonín, s.r.o., Ing. Petr Urubek (1300525, IP00)
Zahájení projektových prací
leden 2019
Vydání stavebního povolení
září 2019
Počátek výstavby
únor 2022
Dokončení
říjen 2023
Cena bez DPH
55 720 086 Kč