Modernizace plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo

Modernizace plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo

Jednalo se o komplexní renovaci technologie plavebních komor s přidruženými stavebními pracemi pro zvýšení bezpečnosti a intenzity vodní dopravy na vodním díle Gabčíkovo. Plavební komory Gabčíkovo jsou v součtu svých parametrů, tj. rozměru, spádu a rychlostem plnění a prázdnění unikátem v celosvětovém měřítku. Tomu také odpovídaly dimenze konstrukcí, komplikované pracovní podmínky a důraz na kvalitu. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 14

Lokalita
Gabčíkovo, Trnavský kraj
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Radek Liška, Ph.D. (0402192, IP00, IT00) – manažer projektu, oblast Praha
Projektant
Aquatis a.s., Ing. Michael Trnka, CSc. (0000433, IV00) – hlavní projektant
SC Statik, s.r.o., Ing. František Škvarka – ocelové konstrukce
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav betonových a zděných konstrukcí, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (1003835, IP00, IS00) – betonové konstrukce
Hydrotechnika STU, s.r.o., doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. – hydrotechnika
Zhotovitel stavby
Metrostav a.s., Ing. Radek Liška, Ph.D. (0402192, IP00, IT00, TP00) – vedoucí projektu
Metrostav a.s., Ing. Ivan Škripeň – představitel zhotovitele, Ing. Martin Benda (0014806, IP00) – construction manager
Metrostav a.s., Ing. Miroslav Potočný – specialista kvality
Metrostav a.s., Ing. Daniel Riedl (0008731, IM00) – vedoucí projektu, hlavní OK
Stavebník
Vodohospodářská výstavby s.p.
Zahájení projektových prací
únor 2019
Vydání stavebního povolení
červen 2019
Počátek výstavby
červen 2019
Dokončení
prosinec 2023
Cena bez DPH
4 000 000 000 Kč