Lávka a cyklopropojení Dolní oblasti Vítkovice s centrem Ostravy

Lávka a cyklopropojení Dolní oblasti Vítkovice s centrem Ostravy

Nová cyklostezka jejíž součástí je, mimo dalších stavebních objektů, zejména nová lávka pro pěší a cyklisty propojující Slezskou Ostravu s národní kulturní památkou v Dolní oblasti Vítkovic, která přemosťuje kolejiště a řeku Ostravici. Obě nestejně dlouhá pole lávky 84,3 a 68,3 m jsou zavěšena na společném středním vetknutém příhradovém pylonu. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 08

Lokalita
Ostrava, Dolní Vítkovice
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Petr Nehasil (0007140, IM00) – projektant, oblast Praha
Projektant
AP Atelier, Ing. arch. Josef Pleskot (00118, A.0) – architektonický návrh
AP Atelier, Ing. arch. David Ambros – architektonický návrh
Excon, a.s., Ing. Vladimír Janata, CSc. (0001044, IM00, IS00) – projektant
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Michal Mandik, DiS. – projektant
Spolupráce
Excon, a.s., Ing. Jakub Janečko – projektant
Excon, a.s., Ing. Jiří Lahodný (0013737, IM00) – projektant
AP Atelier, Zdeněk Rudolf – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Excon, a.s.
Stavebník
Statutární město Ostrava
Zahájení projektových prací
leden 2021
Vydání stavebního povolení
leden 2022
Počátek výstavby
květen 2022
Dokončení
květen 2023
Cena bez DPH
77 093 026 Kč
Ocenění
Stavba roku, Cena hlavního mediálního partnera, 2023