Stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice – I. etapa

Projekt – Stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice – I. etapa

V rámci této stavby byla provedena výstavba objektu nad příjezdem sanitek v prostoru mezi dvěma stávajícími objekty, z nichž jeden těch stávajících se zvyšeje o 2 podlaží, včetně zesilování nosných konstrukcí spodních pater a základů. Hlavní sedmi podlažní objekt přístavby byl vestavěn mezi stávající objekty a založen na nevyhovujícím pilotovém založení, které se muselo zesilovat, protože bylo původně zhotoveno pro pouze čtyř podlažní stavbu. Objekt je navržen s hybridní nosnou konstrukcí skládající se z prefabrikovaných dílců, spřažených konstrukcí, v kombinaci s monolitickými ale i ocelovými konstrukcemi/dílci.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 35

Lokalita
B. Němcové 85/54, České Budějovice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jaroslav Hejl (0100065, PS, SaD) – projektant konstrukční části projektu, oblast České Budějovice
Projektant
AGP Nova spol. s r.o., Petr Parýzek, Ivan Korch – statik, Ing. Vladimír Polanský
ASK projekt s.r.o., Ing. Jaroslav Hejl, Ing. Lukáš Benda
Zhotovitel stavby
OHLA ŽS a.s., Václav Šálený (0102018)
Metrostav a.s., Ing. Petr Míčka (001296)
Stavebník
Nemocnice České Budějovice a.s.
Zahájení projektových prací
srpen 2018