Revitalizace Výklopny a Mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice

Revitalizace Výklopny a Mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice

Finalista

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace a zpřístupnění bývalých technologických objektů výklopny a mlýnice s cílem přeměny objektů k expozičním a edukativním účelům. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 36

Lokalita
Vítkovická, Ostrava-Vítkovice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Milan Šraml (0000303, PS) – autor návrhu a hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
VÍTKOVICE a.s., Ing. Milan Šraml – autor návrhu a HIP
Zhotovitel stavby
IPS Třinec, a.s., Ing. Marcel Konesz – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Bee Partner, a.s.
Technický dozor
Ing. Marek Sikora
Zahájení projektových prací
2018
Vydání stavebního povolení
2019
Dokončení
2020
Cena bez DPH
95 000 000 Kč