Revitalizace Saly terreny zámku Bruntál

Revitalizace Saly terreny zámku Bruntál

Finalista

Romantická stavba sala terrena je pozůstatek původního panského pivovaru zřízeného kolem roku 1653. Objekt byl koncem 19. století asanován a jeho zbytky přestavěny na stávající salu terrenu. Objekt sloužil jako společenský prostor při zahradních slavnostech a současně jako zámecká oranžerie až do poloviny 20. stol. Od té doby nevyužitý objekt chátral. Hlavním cílem projektu byla záchrana objektu Sally Terreny jako historického objektu pro nové využití. Revitalizaci jsme navrhli jako obnovu a rehabilitaci původního historického společensko-kulturního areálu blízké podobě z roku 1894. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 56

Lokalita
Zámecký park, adresa: Zámecké náměstí 1/7, Bruntál
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Karel Siuda (1102509, PS) – hlavní projektant, oblast Ostrava
Projektant
Ing. Karel Siuda – hlavní projektant, autor technického řešení – stavební část, Ing. Martin Janeček – autor technického řešení – statika, Dalibor Rebroš – autor architektonického řešení stavby, Ing. Karel Siuda – autor architektonického řešení stavby, Ing. Petr Ondruška – autor architektonického řešení zahradních a parkových prvků, Ing.Arch. Marcel Kolarz – autor architektonického řešení zahradních a parkových prvků, Boris Movotný – ZTI, UT, Ing. Bedřich Marek – elektroinstalace, Jan Urbánek – nasvětlení interiéru i exteriéru
Zhotovitel stavby
FICHNA – HUDECZEK a.s., Ing. Jiří Stiborský (1101693) – autorizovaný stavbyvedoucí
Stavebník
Moravskoslezský kraj
Technický dozor
Ing. Miroslav Geryk (1200850)
Zahájení projektových prací
2015
Vydání stavebního povolení
2016
Dokončení
2020
Cena bez DPH
28 500 000 Kč
Ocenění
Stavba Moravskoslezského kraje, Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství, 2021