Rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Adamov

Rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Adamov

Předmětem dokumentace je plná peronizace v žel. st. Adamov s mimoúrovňovým přístupem a úpravou konfigurace kolejiště. Mimoúrovňový přístup pomocí lávky zároveň slouží jako veřejné propojení obou částí obce.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 72

Lokalita
Železniční stanice Adamov
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Mráz (1004931, DS) – projektant, oblast Brno
Projektant
SUDOP Brno spol.s r.o., Ing. Martin Mráz – hlavní inženýr projektu, Ing. Lukáš Mazel – zástupce HIP, Ing. arch. Václav Kocián – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Ing. Jan Parchanski
Stavebník
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ
Technický dozor
Martin Hofírek (1004555)
Zahájení projektových prací
11. dubna 2019
Vydání stavebního povolení
16. července 2021
Dokončení
květen 2023
Cena bez DPH
1 087 407 518 Kč