Rekonstrukce Hlavní ulice v Hradci Králové

Rekonstrukce Hlavní ulice v Hradci Králové

Kompletní rekonstrukce páteřní komunikace v délce 800 m a navazujících místních účelových komunikací v délce 600 m. Přeložky inženýrských sítí včetně VO a dešťové kanalizace a obnova zeleně.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 04

Lokalita
Nový Hradec Králové – Kluky
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Jiří Kava (0602294, DS) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Hradec Králové
Projektant
Transconsult s.r.o., Ing. Pavel Hodek
Zhotovitel stavby
COLAS CZ, a.s., Jiří Kava (35178) – hlavní stavbyvedoucí, DiS. Marek Štefl (30165)
Stavebník
Statutární město Hradec Králové
Technický dozor
ERV s.r.o., Ing. Jaroslav Dolejší
Zahájení projektových prací
2006
Vydání stavebního povolení
2018
Dokončení
březen 2022
Ocenění
Stavba roku Královéhradeckého kraje, Dopravní stavby, 2022