Oprava havárie kanalizační stoky na Pražském hradě

Oprava havárie kanalizační stoky na Pražském hradě

Finalista

Počátkem června 2018 zasáhla Prahu silná bouřka. Na Pražském hradě v místě Jeleního příkopu došlo k vyvrácení vzrostlých stromů, čímž došlo k poškození kanalizační stoky, které byla uložena mělce pod terénem v prudkém svahu. V důsledku zvodnění narušeného svahu vlivem srážek a odpadní vodou z poškozené kanalizační stoky došlo ke ztrátě stability svahu a jeho následnému sesuvu. Důsledkem svahového pohybu byl totální kolaps kanalizační kameninové stoky DN 500. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 68

Lokalita
U Prašného mostu (Jelení příkop), Praha 1 - Hradčany
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Michal Sedláček, Ph.D. (0008812, MIK, SaD, GE) – projektant-statik, oblast Praha
Projektant
KO-KA s.r.o, Ing. Jan Řehoř
Zhotovitel stavby
Čermák a Hrachovec a.s.
Stavebník
Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Dokončení
listopad 2020
Cena bez DPH
29 000 000 Kč