Nový interní pavilon v Nemocnici Šternberk

Nový interní pavilon v Nemocnici Šternberk

Finalista

Nová budova se nachází v severní části areálu šternberské nemocnice. Budova je situována hned při vjezdu do areálu nemocnice, kvůli tomu byla řešena v kontextu nemocničního areálu a byly voleny jednoduché a logické vazby na jeho okolí. Před započetím stavby interny ustoupila budova ředitelství nemocnice, která byla demontována. Z jihu k novému pavilonu přilehá původní budova trafostanice s dieselcentrálou. Byla zachována a přičleněna k novému objektu tak, aby nenarušila jeho architektonicky výraz a společně formovali esteticky a technicky fungující celek. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 07

Lokalita
Nemocniční areál SMN a.s. – o. z., Jívavská 20, Šternberk
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Jiří Sova (1201467, PS) – vedoucí projektu, oblast Olomouc
Projektant
Adam Rujbr Architects s.r.o.
Zhotovitel stavby
OHLA ŽS, a.s., divize Východ, oblast Střední Morava, Jiří Sova (1201467, PS) – vedoucí projektu, Ing. Martin Rozbořil (1202424)
Stavebník
Olomoucký kraj
Technický dozor
Ing. Radek Kochta (1201076)
Vydání stavebního povolení
22. července 2019
Dokončení
15. srpna 2022
Cena bez DPH
241 643 962 Kč