Most Pasohlávky

Most Pasohlávky

Finalista

Čtyřpolový přímý silniční most na komunikaci I/52 přes přelivný objekt Novomlýnských nádrží. Původní most z betonových předpjatých prefabrikovaných nosníků I73, ty byly zbourány a na zesílenou spodní stavbu byl vysunut ocelový rošt nové nosné konstrukce. Spřahující betonová deska byla betonována na ztracené bednění z prefabrikovaných filigránů. Na povodní straně je nový most rozšířen cca o 4,5 m oproti původní konstrukci. Toto rozšíření slouží jako lávka cyklostezky, která se souběžně staví podél silnice I/52 a na lávku z obou stran navazuje.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 63

Lokalita
silnice I-52, ev. č. 52-059, Pasohlávky
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Ivo Habarta (1005605, DS) – vedoucí střediska mostů, oblast Brno
Projektant
ENVIROAD, Ing. Pavel Kaláb
Zhotovitel stavby
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Ing. Ivo Habarta (1005605)
Stavebník
ŘSD ČR, Správa Brno
Technický dozor
Ing. Stanislav Pukl (1002354)
Zahájení projektových prací
duben 2018
Vydání stavebního povolení
12. června 2019
Dokončení
20. prosince 2020 / 8. listopadu 2022
Cena bez DPH
336 663 102 Kč
Ocenění
Stavba Jihomoravského kraje, 2021