Lávka pro pěší přes Moravu v Napajedlích

Lávka pro pěší přes Moravu v Napajedlích

Finalista

Stávající lávka vznikla v minulosti stavebními úpravami mostu, při kterých byl pilíř v korytě řeky Moravy nahrazen zavěšením a celá nosná konstrukce byla později a s ohledem na využití překračovaného vodního toku zvednuta o 1 m. Pří hlavní prohlídce lávky bylo zjištěno značné poškození ocelových lan. Samotný návrh výměny závěsů spočíval ve stanovení stávající zatížitelnosti a ověření možnosti jejich výměny. V dalším kroku následovalo určení nového systému závěsů, definice postupu jejich výměny a stanovení sil v závěsech pro dodržení stávající nivelety lávky. Nevyhovující lana zavěšené lávky byly nahrazeny ocelovými závěsy.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 15

Lokalita
ul. Chmelnice, Napajedla
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Radim Dostál (1201778, PS, DS, MIK) – technický dozor stavebníka, oblast Zlín
Projektant
Designtec s.r.o., Ing. Radek Šiška (1201521)
Zhotovitel stavby
NAPKO spol. s r.o., Petr Engelbrech (1005425)
Stavebník
Město Napajedla
Technický dozor
Ing. Radim Dostál (1201778)
Zahájení projektových prací
červen 2021
Cena bez DPH
2 510 000 Kč