Knihovna a spolkové centrum IGI Vratislavice

Knihovna a spolkové centrum IGI Vratislavice

Finalista

Spojení původního objektu bývalé fary s moderní přístavbou dalo vzniknout jedinečnému prostoru.

Přílohy

Číslo přihlášky: 19

Lokalita
Nad Školou 342, Liberec
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Aleš Pinc (0500893, PS) – stavbyvedoucí, oblast Liberec
Projektant
Atakarchitekti s.r.o., Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch. Ondřej Novák
Zhotovitel stavby
Brex s.r.o., Aleš Pinc (0500893) – stavbyvedoucí
Stavebník
MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
Technický dozor
Investing s.r.o., Ing. Josef Nadrchal (0500064)
Zahájení projektových prací
2016
Dokončení
2020
Ocenění
Stavba roku Libereckého kraje, Cena Karla Hubáčka, 2022