Bytový dům Cihlovka 1 v Hradci Králové

Bytový dům Cihlovka 1 v Hradci Králové

U projektu Cihlovka se jedná o rekonstrukci stávající budovy koželužny. Při návrhu bylo dbáno na zachování maxima z původní budovy. Došlo tedy k rozhodnutí zachovat stávající dvě nadzemní podlaží a na ně nastavit dvě nová.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 12

Lokalita
Pražská třída 141/63, Hradec Králové
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Karel Vrbický (0700347, PS) – projektant, oblast Hradec Králové
Projektant
Ing. Karel Vrbický
Zhotovitel stavby
Mapet s.r.o
Stavebník
Martin Petřek
Technický dozor
Ing. Karel Vrbický
Zahájení projektových prací
leden 2019
Vydání stavebního povolení
listopad 2019
Dokončení
leden 2021
Cena bez DPH
38 000 000 Kč
Ocenění
Stavba roku Královéhradeckého kraje, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, 2022