Rekonstrukce měšťanských domů č.p. 33–35 v Karviné

Rekonstrukce měšťanských domů č.p. 33–35 v Karviné

Projekt a následné stavební práce měly za cíl záchranu tří chátrajících historických městských domů na Masarykově náměstí v Karviné. Budovám bylo navráceno polyfunkční využití s ohledem na historické hodnoty zástavby i původní detaily. Exteriér byl obnoven podle dobových fotografií a dochovaných informací. Interiér kombinuje zachované historické prvky s moderním designem. Nový vzhled budov a jejich využití přispělo k estetickému dotvoření náměstí a oživení dané lokality.

Číslo přihlášky: 19

Lokalita
Masarykovo nám. 34/17, Svatováclavská 33/2, Masarykovo nám. 35/18, Karviná – Fryštát
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Ing. Ondřej Fabián (1103620, IP00) – manažer projektu, oblast Ostrava
Projektant
Kania a.s., Ing. Martin Třaskoš (1102063, IP00) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
Metrostav a.s., N/A
Stavebník
Statutární město Karviná
Zahájení projektových prací
červenec 2018
Cena bez DPH
110 000 000 Kč
Ocenění
Stavba Moravskoslezského kraje, Bytové domy, Cena laické veřejnosti, 2022