Nová ulice s pasivními rodinnými domy v Bystřici pod Hostýnem

Nová ulice s pasivními rodinnými domy v Bystřici pod Hostýnem

Výstavba nové ulice s rodinnými domy v lokalitě nevyužívaných ploch zahradnictví v Bystřici pod Hostýnem. Oblast je na okraji města, přesto však snadno dostupná z centra. Domy jsou řazeny podél nově vznikající komunikace, vozovky s jednostranným chodníkem. Na jedné straně ulice je třináct řadových domů, na straně druhé čtyři solitérní domy. Všechny domy v ulici byly architektonicky navrženy tak, aby přes vzájemné rozdíly ve velikostech a proporcích působily harmonickým, jednotným dojmem. Více informací »

Číslo přihlášky: 73

Lokalita
A. Horáka, Bystřice pod Hostýnem
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Stanislav Ondroušek (1201496, SP00) – manažer projektu, oblast Olomouc
Projektant
StaniOn s.r.o., Stanislav Ondroušek (1201496, SP00) – hlavní projektant, energetický specialista
StaniOn s.r.o., Ing. arch. Václav Jelínek – architektonický návrh, Ing. Tomáš Olša (1202125, ID00) – projektant dopravní stavby
Spolupráce
Ing. Zbyšek Kubíček (1300952, IZ00) – měření vzduchotěsnosti staveb
Zhotovitel stavby
StaniOn s.r.o., Stanislav Ondroušek (1201496, IP00) – projektový manažer
Stavebník
StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem
Zahájení projektových prací
červenec 2019
Vydání stavebního povolení
březen 2022
Počátek výstavby
březen 2022
Dokončení
srpen 2023
Cena bez DPH
75 200 000 Kč