Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Finalista

Stavba propojila stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 z Ostravy (ul.Rudná) a stavbu Silnice I/11 Ostrava, Mokré Lazce–hranice okresu Ostrava. Tím byl dokončen souvislý tah čtyřpruhové směrově rozdělené silnice z Ostravy na Opavu (v současné době chybí úsek těsně před Opavou).

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 45

Lokalita
k. ú.: Krásné Pole, Stará Plesná, Pustkovec, Vřesina u Bílovce, Poruba
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Vilč (1102292, MIK) – projektant RDS, oblast Ostrava
Projektant
Mott MacDonald Praha s.r.o. – dokumentace pro stavební povolení
Sdružení Rudná – RDS, Ing. Hubert Řehulka (1101414) – hlavní inženýr projektu, Ing. Martina Papeschová (1102784) – hlavní inženýr mostních objektů
Zhotovitel stavby
STRABAG a.s.
OHL ŽS a.s.
JHP spol. s r.o.
Stavebník
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vydání stavebního povolení
2013
Dokončení
2021
Cena bez DPH
2 448 947 700 Kč
Ocenění
Stavba Moravskoslezského kraje, Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby, 2022
Stavba Moravskoslezského kraje, Gran Prix, 2022