Přestavba bytového domu v památkové rezervaci Karlovy Vary

Přestavba bytového domu v památkové rezervaci Karlovy Vary

Objekt se nachází uvnitř města v zastavěném území historické zástavby převážně z 10. až 30. let 20. století a je součástí Památkové rezervace města Karlovy Vary. Stávající budova je třípodlažní (se započteným obytným podkrovím, částečně podsklepená, s valbovou střechou. Postavena byla začátkem 20. století. Stavební úpravy spočívají v provedení změn dispozic, výměry venkovních výplní otvorů, provedení nových vnitřních instalací, podlah, vnitřních omítek a obnově stěny a fasády. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 76

Lokalita
Bezručova 1199/29, Karlovy Vary
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Daniel Pavlíček (0301030, PS) – stavbyvedoucí, oblast Karlovy Vary
Projektant
G projekt, Ing. Roman Gajdoš (0300382)
Zhotovitel stavby
TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, Daniel Pavlíček (0301030) – stavbyvedoucí
Stavebník
Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o.
Technický dozor
Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička (0301442)
Vydání stavebního povolení
3. listopadu 2020
Dokončení
20. prosince 2022
Cena bez DPH
32 000 000 Kč