Pavilon psychiatrické kliniky fakultní nemocnice Plzeň

Pavilon psychiatrické kliniky fakultní nemocnice Plzeň

Jedná se o nový pavilon psychiatrie v areálu Fakultní nemocnice v Plzeň – Lochotín. Jedná se o volně stojící pavilon vsazený do stávající plochy zeleně. Čtyřpodlažní částečně do terénu zapuštěná stavba vytváří předsunutou podnož stávající výškové budovy nemocnice. Objekt se v dálkových pohledech neuplatňuje, je zcela skryt zelení a terénní konfigurací. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 42

Lokalita
Fakultní nemocnice Plzeň, areál Lochotín
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Foral (1003950, PS) – hlavní projektant, oblast Brno
Projektant
LT PROJEKT a.s., Ing. Martin Foral, Ing. Václav Křepelka, Ing. Filip Spáčil
K4 a.s., Ing. arch. Miloš Schneider, Ing. arch. Marek Starý, Ing. arch. Jiří Ziegler
Zhotovitel stavby
PK – GG
OHL ŽS
GEOSAN GROUP a.s.
Stavebník
Fakultní nemocnice Plzeň
Technický dozor
Ing. Václav Holý (0011711)
Zahájení projektových prací
srpen 2016
Vydání stavebního povolení
25. ledna 2017
Dokončení
prosinec 2021
Cena bez DPH
354 000 000 Kč
Ocenění
Stavba roku Plzeňského kraje, Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, 2021