Obnova větrného mlýna v Třebíči

Obnova větrného mlýna v Třebíči

Stavební úpravy větného mlýna: do střechy přibyl menší vikýř, byla osazena replika mechanismu valu, doplněno větrné kolo se čtyřmi perutěmi, n prvky byly vytvořeny a osazeny jako odpovídající dobové repliky. Venkovní fasáda byla opravena a vyvedena ve vápenné omítce šedé barvě s bílými paspartami kolem otvorů. Byla provedena repase dřevěných a kovových konstrukcí, vnitřních omítek a okenních výplní. V 1. PP byla provedena cihelná dlažba, v celém objektu elektroinstalace. Kolem budovy byly provedeny terénní úpravy a drenáž na JV straně stavby.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 60

Lokalita
Dvorského 190/35, Třebíč
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Hana Jandová (1201241, PS) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Brno
Projektant
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o, Ing. arch. Petr Řehořka
Zhotovitel stavby
MALANG s.r.o., Ing. Hana Jandová (1201241, PS) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Město Třebíč
Technický dozor
Ing. arch. Petr Řehořka
Vydání stavebního povolení
24. dubna 2020
Dokončení
duben 2021
Cena bez DPH
9 117 284 Kč