Nová psychiatrie nemocnice Tábor

Nová psychiatrie nemocnice Tábor

Finalista

S ohledem na potřebu flexibilnosti a univerzálnosti budovy nové Psychiatrie byl zvolen jako základní konstrukční systém železobetonový, středně-rozponový skelet kombinovaný s nosnými železobetonovými obvodovými stěnami a bezprůvlakovým železobetonovým stropem. Nástavba pro technické vybavení budovy byla navržena jako ocelová rámová konstrukce oddilatovaná od železobetonové konstrukce budovy. Objekt je založen na pilotách, které se opírají s mírným vetknutím do skalního podloží. Stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 40

Lokalita
Kpt. Jaroše 2000, Tábor
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Petr Steinbauer (0101082, PS) – stavbyvedoucí, oblast České Budějovice
Projektant
Atelier H1, Ing. arch. Jan Hochman
Zhotovitel stavby
Pradast spol. s r.o., Ing. Petr Steinbauer (0101082, IP00)
Stavebník
Nemocnice Tábor, a.s.
Technický dozor
Milan Vanžura (0102191, SP00, SV02)
Zahájení projektových prací
duben 2015
Vydání stavebního povolení
7. září 2015
Dokončení
16. listopadu 2020
Cena bez DPH
126 686 868 Kč
Ocenění
PRESTA Jižní Čechy, Čestné uznání PRESTA, 2018-2020