Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice

Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice

Finalista

Jedná se o rekonstrukci původní slévárenské haly z roku 1910 na nové muzeum nákladních automobilů TATRA. Projekt vycházel z cíle zachovat původní architektonicky zajímavou konstrukci haly. Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří jednotlivé příčné vazby, sestávající z vetknutých příhradových sloupů a příhradových vazníků, vzájemně propojené podélníky a ztužujícími prvky. Příhradové vazníky byly navrženy jako lomený příhradový oblouk, sestávající ze čtyř částí. Spoje konstrukce jsou nýtované. Na stávající nosníky jeřábové dráhy byla navržena lávka tvořící ochoz, která umožňuje prohlídku exponátů shora. Vytápění haly je teplovzdušné, zdrojem jsou tepelná čerpadla. Celková výstavní plocha je přes 5 000 m².

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 09

Lokalita
Husova 1326/13, Kopřivnice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Ladislav Zahradníček (1102650, PS) – hlavní projektant, oblast Ostrava
Projektant
ATRIS s.r.o., Ing. Ladislav Zahradníček (1102650) – hlavní inženýr projektu, autor návrhu, Barbora Kyšková (1104107) – manažer projektu
SteelPro 4 s.r.o., Ing. Martin Škrobánek (1201205) – projektant statik
Kamil Mrva Architects, s.r.o. – barevné řešení fasád a interiér, veřejné prostranství okolí muzea
Zhotovitel stavby
MORYS s.r.o., Ing. Jaromír Plánka (1103088)
Stavebník
Moravskoslezský kraj
Technický dozor
FLAGRO a.s., Ing. Vladislav Varmuža (1101708), Ing. Milan Matoušek (1100464)
Zahájení projektových prací
2016
Vydání stavebního povolení
2016
Dokončení
2021
Cena bez DPH
116 000 000 Kč
Ocenění
Golaria musaealis, 1. místo – Počin roku, 2021